MUDr. Martin Korčok

MUDr. Martin KORČOK je odborným garantom v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Kvalifikačne absolvoval atestáciu z gynekológie a pôrodníctva I. a II. stupňa, zúčastňoval sa doškoľovania lekárov pripravujúcich sa na subšpecializáciu v urogynekológii na katedre SZU Bratislava. Absolvoval školenie v pôrodníckej analgézii, v diagnostike a liečbe ochorení prsníkov, ultrazvuku prsníkov a mimoriadne školenie v gynekologickej laparoskopii.  Realizuje ulrazvukové vyšetrenia 2D,3D,4D. Realizuje zákroky jednodňovej chirurgie na súkromnej klinike a v nemocnici.

Mgr. Anita Wittmanová

Bc. Anita WITTMANOVÁ pracuje ako kvalifikovaná prodná asistentka. Zdravotnú prax získala v nemocnici na lôžkovom oddelení NsP Nové Zámky. V rámci doškolovania ukončila bakalárske štúdium v odbore pôrodná asistentka. Zúčastňuje sa kontinuálneho vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky organizované komorou sestier.

Ambulancia v Štúrove, Záhradnícka č.4, 1. poschodie

Objednať sa môžete v ambulancii zapísaním do čakacej listiny, telefonicky, najpohodlnejšie cez internet, priamo na našej stránke. Objednať na môžete na niekoľko termínov v predstihu týždne až mesiace. Emailom dostanete potvrdenie o termíne a 24 hodín pred termínom Vám príde email s upozornením Vašej schôdzky, takže na stretnutie nezabudnete. V súrnych prípadoch postupujeme individuálne.

Pondelok-Piatok 7.00-13.00, Streda-objednané na odbery.

Objednať sa...

Ambulancia v Nových Zámkoch, Janka Kráľa č. 3 prízemie

Pred návštevou do ambulancie je nutné objednať sa vopred minimálne 1 deň cez internet priamo na našej stránke. Objednať sa môžete na niekoľko termínov v predstihu aj týždne až mesiace. Emailom dostanete potvrdenie o termíne a 24 hodín pred termínom Vám príde email s upozornením Vašej schôdzky, takže na stretnutie nezabudnete. V súrnych prípadoch postupujeme individuálne.

Pondelok-Piatok 15.00-18.00

Objednať sa...

Nový klienti - ako sa k nám prihlásiť ?

Môžete prísť osobne, v ambulancii vyplníte formulár. Formulár si môžete stiahnuť a vyplniť doma, poslať ho  k nám poštou na adresu alebo oskenovaný e-mailom. Budete mať istotu, že nemusíte narýchlo hľadať odbornú pomoc. Na vyšetrenie prídete podľa vlastného uváženia.

Formulár na stiahnutie...

Tešíme sa na Vašu návštevu