Pomáhame ženám ako ste Vy

Je čas na vyšetrenie u nás. Využite naše zdravotnícke služby. Možnosti aké inde nenájdete. Staráme sa o Vás. Používame certifikované prístroje.

Náš pracovný tím

Príjemné prostredie, kreatívny prístup, náš tím Vám môže pomôcť. Vaše ťažkosti riešime komplexne od diagnostiky k operácii.

Objednanie nebolo ľahšie

Z mobilu, z tabletu, z počítača, v kresle doma,  počas cesty v autobuse alebo vlaku. Môžete sa objednať kedykoľvek, jednoducho, zrozumiteľne. …a budete o tom informované.

Možnosti aké inde nenájdete

Certifikované prístroje, špeciálne vyšetrovacie možnosti, monitoring tehotných v ambulancii, sledovanie aktivity srdca plodu doma. Aj to je u nás možné.

MUDr. Martin Korčok

MUDr. Martin KORČOK je odborným garantom v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Kvalifikačne absolvoval atestáciu z gynekológie a pôrodníctva I. a II. stupňa, zúčastňoval sa doškoľovania lekárov pripravujúcich sa na subšpecializáciu v urogynekológii na katedre SZU Bratislava. Absolvoval školenie v pôrodníckej analgézii, v diagnostike a liečbe ochorení prsníkov, ultrazvuku prsníkov a mimoriadne školenie v gynekologickej laparoskopii.  Realizuje ulrazvukové vyšetrenia 2D,3D,4D. Realizuje zákroky jednodňovej chirurgie na súkromnej klinike a v nemocnici.

Mgr. Anita Wittmanová

Bc. Anita WITTMANOVÁ pracuje ako kvalifikovaná prodná asistentka. Zdravotnú prax získala v nemocnici na lôžkovom oddelení NsP Nové Zámky. V rámci doškolovania ukončila bakalárske štúdium v odbore pôrodná asistentka. Zúčastňuje sa kontinuálneho vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky organizované komorou sestier.

Ambulancia v Štúrove, Záhradnícka č.4, 1. poschodie

Objednať sa môžete v ambulancii zapísaním do čakacej listiny, telefonicky, najpohodlnejšie cez internet, priamo na našej stránke. Objednať na môžete na niekoľko termínov v predstihu týždne až mesiace. Emailom dostanete potvrdenie o termíne a 24 hodín pred termínom Vám príde email s upozornením Vašej schôdzky, takže na stretnutie nezabudnete. V súrnych prípadoch postupujeme individuálne.

Pondelok-Piatok 7.00-13.00, Streda-len odbery

Objednať sa...

Ambulancia v Nových Zámkoch, Janka Kráľa č. 3 prízemie

Pred návštevou do ambulancie je nutné objednať sa vopred minimálne 1 deň cez internet priamo na našej stránke. Objednať sa môžete na niekoľko termínov v predstihu aj týždne až mesiace. Emailom dostanete potvrdenie o termíne a 24 hodín pred termínom Vám príde email s upozornením Vašej schôdzky, takže na stretnutie nezabudnete. V súrnych prípadoch postupujeme individuálne.

Pondelok-Piatok 15.00-18.00

Objednať sa...

Nový klienti - ako sa k nám prihlásiť ?

Môžete prísť osobne, v ambulancii vyplníte formulár. Formulár si môžete stiahnuť a vyplniť doma, poslať ho  k nám poštou na adresu alebo oskenovaný e-mailom. Budete mať istotu, že nemusíte narýchlo hľadať odbornú pomoc. Na vyšetrenie prídete podľa vlastného uváženia.

Formulár na stiahnutie...

Tešíme sa na Vašu návštevu