logo

Cisársky rez

Cisársky rez je operácia, pri ktorej sa dieťa rodí po prerezaní brušnej steny a maternice. Ako každá operácia aj táto v sebe skrýva rôzne riziká a preto na jej vykonanie musia byť prísne medicínske dôvody. Vykonanie cisárskeho rezu je tímová práca, kde je potrebných 5 lekárov –dvaja gynekológovia, internista, anesteziológ, neonatológ, 5-7 sestier ( pôrodná asistentka, ištrumentárka pri operácii s asistentkou, anesteziologická a neonatologická sestra, gynekologická sestra v pooperačnom období, ošetrovateľ) Video cisársky rez.
Tým, že otec dieťaťa je 50% nosič genetickej informácie, nie je možné odoprieť mu možnosť byť pri pôrode, musí ale rešpektovať rady a príkazy lekára, ak je to nutné musí opustiť pôrodnú sálu. Pred pôrodom sa oteckovia musia oboznámiť s priebehom tehotnosti z dostupnej literatúry, vedieť ako dlho asi trvá pôrod, o dobách pôrodu, aká je ich funkcia pri pôrode a čím pre ženu môžu byť nápomocný. Otec dieťaťa v prvej dobe pôrodnej svojou prítomnosťou žene znižuje pocit z cudzieho prostredia, masíruje kríže, šiju, rozhovorom znižuje jej psychické napätie. Pokiaľ nechce byť prítomný v druhej dobe pôrodnej, môže sa vzdialiť, inak napomáha s rytmom dýchania pri tlačení. Po pôrode dieťaťa, po ošetrení rodičky sa venuje obom- žene i dieťaťu. Je vhodné ak obaja podstúpia psychologickú prípravu k pôrodu.