1,2,3 kroky a ste objednaná. Vyberte si z dostupných možností, ktoré Vám vyhovujú a prejdite postupne všetky kroky.

Loading...

Zadajte prvých 8 čísiel z Vášho rodného čísla a môžete zistiť, kedy ste mali v roku 2019 preventívne vyšetrenie.

Ak sa vo výsledku nezobrazí dátum, môžete sa objednať.

Dôležité ! Preventívne vyšetrenie je možné realizovať rok po poslednom vyšetrení inak Vaša poisťovňa vyšetrenie nebude akceptovať ani hradiť. 

Poistencom, ktorí nemajú uhradené zdravotné poistenie zdravotná poisťovňa nehradí preventívne vyšetrenie. Overiť si to môžete u Vašej zdravotnej poisťovni. 

Search: