Upozornenie:

Vašu schôdzku bolo možné zrušiť do 2 hodín pred jej termínom.

Chôdzku zrušte telefonicky na čísle 0367511157