logo

Termín pôrodu

  1. Podľa prvého dňa poslednej menštruácie. Vývoj ľudského jedinca trvá 10 lunárnych mesiacov (jeden lunárny mesiac má 28 dní) a prepočítava sa podľa kalendára aký poznáme pri určovaní dátumov. Pomocníkmi sú tzv. gravimetre na obrázku vedľa a počítačové programy. Výpočet termínu.
  2. Pri presných informáciách o dni oplodnenia sa k tomuto dňu pripočítava 266 dní.
  3. Veľmi spoľahlivým údajom je ultrazvukové vyšetrenie do 10 týždňa tehotenstva a jeho spresnenie termínu pôrodu, potvrdenie alebo vylúčenie zaostávania rastu plodu a vyvarovania sa omylov a tvrdení, že žena už tehotenstvo prenáša čo so sebou prináša možné umelé vstupovanie do ukončenia tehotenstva.
  4. Menej spoľahlivým údajom na výpočet termínu pôrodu sú prvé pohyby dieťaťa, ktoré žena pociťuje. K tomuto dátumu sa pripočítava 5 mesiacov.
  5. Inými možnosťami ako určiť dĺžku tehotenstva je vonkajším vyšetrením kam siaha maternica (je len veľmi orientačné, nápomocné praktickým lekárom)
  6. Ultrazvukovým vyšetrením jednotlivých orgánov dieťaťa vieme tiež priblížiť a spresniť termín pôrodu.
  7. Treba si uvedomiť, že len 5% žien rodí vo vypočítanom termíne pôrodu. Pôrod okolo tohto termínu +-14 dní je v tolerancii.