Prerušenie na žiadosť ženy

Dostupnosťou antikoncepčných preparátov a možnosťou výberu sa znížil počet umelých prerušení tehotenstiev na žiadosť pacientok. Zákon umožňuje na žiadosť ženy prerušiť tehotenstvo do 12 týždňa tehotenstva. Samotné prerušenie sa vykonáva v nemocniciach alebo ambulanciách jednodňovej chirurgie. Pred samotným operačným výkonom je nutné pacientku pripraviť:

  • diagnostikovať vnútromaternicové tehotenstvo
  • vyšetriť krv, moču, kultiváciu z pošvy
  • realizovať interné predoperačné vyšetrenie
  • vyplniť a podpísať žiadosť pacientkou a lekárom žiadosť je spoplatnená
  • objednaná pacientka sa nalačno dostaví do zdravotného zariadenia na zákrok
  • zákrok je za úhradu zariadeniu, v ktorom sa vykonáva
  • spoplatnené je vyžiadanie lekára k operácii
  • výkon nie je bez rizika

life-7-to-12-weeks-1316897-1280x960Po zákroku a prechodnom krvácaní, môžete pociťovať bolesti v podbruší je nutné sa vyvarovať zvýšeného rizika infekcie. Práceneschopnosť nie je nevyhnutná, zvýšené fyzické zaťaženie sa neodporúča. Menštruácia by mala prísť do 4-5 týždňov odo dňa zákroku.

Prerušenie zo zdravotných dôvodov.

Zoznam všetkých dôvodov na prerušenie tehotenstva zo zdravotných príčin je v znení zákona č. 73/1986 . Obsahuje 13 odsekov. V žiadosti o prerušenie je potrebné uviesť k akému odseku zákona sa prerušenie vzťahuje. Žiadosť musí byť pred zákrokom potvrdená primárom zariadenia kde sa bude zákrok realizovať. V tomto prípade zákrok nie je spoplatnený.