Odber steru z krčku maternice.

Pri preventívnom vyšetrení sa odoberá ster z krčku maternice na cytologické vyšetrenie. Vyšetrenie sa začína zavedením zohriatych vaginálnych zrkadiel do pošvy. Zrkadlami sa sprístupní krčok maternice tak, že sa zrkadlá pootvoria. Svetelnou technikou sa osvetlí miesto odberu- kanál krčka maternice a rotačným pohybom v kanáliku krčka maternice na na odberovú tyčinku nanesú bunky, ktoré sa otrú na podložné sklíčko. Tieto nanesené bunky sa potom fixujú a transportujú do laboratória.

Modernejšou metódou je odber buniek z krčku materniuce do tekutého média tzv. LBC. V laboratóriu na automatických separátoroch sa bunky vyšetrujú oddelene v niekoľkých oblastiach.

Vyšetrenie prsníkov.

Prsníky sa vyšetrujú rovnomerne na oboch stranách pomysleným rozdelením na 4 časti. Prehmatáva sa na povrchu a v hlbokých častiach krúživým pohybom. Súčasťou vyšetrenia prsníkov je aj prehmatenie lymfytických uzlín v podpazuší , nad a pod kľúčkou kosťou. Na záver sa vyšetrujú bradavky, či sa z nich nedá vytlačiť sekrét.

Ultrazvuk vaginálnou sondou.

Vyšetrujú sa orgány malej panvy pri zisťovaní zmien na orgánoch v dosahu sondy. Priebeh vyšetrenia: Pacientka sa vyzlečie do pol pása, Na vyšetrujúcu sondu sa nanesie kontakný gél a ochranná pomôcka-prezervatív. Sonda sa zavedie do pošvy a na monitore sa zobrazujú vyšetrované orgány. Počas vyšetrenia môže lekár tlakom druhej ruky meniť podmienky vyšetrenia a zisťovať zmeny pre prenášaní tlaku na vyšetrovaný orgán.

Ultrazvuk brušnou sondou.

Vyšetruje sa samostatne alebo v kombinácii s predchádzajúcou vaginálnou sondou. Pacientka si odkryje vyšetrovanú oblasť, na kožu sa nanesie kontaktný gél a na kožu sa priloží sonda. Vyšetrujú sa orgány v dosahu sondy. Pri invazívnom ultrazvuku sa pod kontrolou môžu realizovať odbery tkanív, odsávanie tekutín v dutinách napr. cysty. Gél po vyšetrení sa utrie vreckovkou, ľahko sa odstraňuje aj z oblečenia, nezanecháva žiadne štvrny.