20160318_114843

Novinka v podobe 9-valentnej vakcíny je na trhu. Vakcína chráni proti HPV infekcii typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58. Dávkovanie je identické ako u predchádzajúcej vakcíny. Podáva sa jednotlivo 1 injekcia do svalu 0  2 a 6 mesiac od podania prvej dávky. Celkove 3 dávky.

Doplnenie informácie:

1.4.2016 v dnešných dňoch sa do lekární dostáva očkovacia látka v cene 144.10 € za jednu dávku. Nie je hradená z verejného poistenia.