Vývoj ultrazvukovej techniky

2D ultrazvuk

Klasicný ultrazvuk v odtieňoch sivej s viac alebo menším kontrastom pre odlíšenie jednotlivých zobrazovaných častí.

 

3D ultrazvuk

Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je vytvára 3D obrázok.

4D ultrazvuk

4D_gifPredstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané obrázky umožňujú vyšetrenie plodu, alebo jeho orgánov, v reálnom čase v trojrozmernom zobrazení.
Pomocou moderných počítačových technológií sa spracováva veľký objemov dát, a vytvára tzv. 4D zobrazenie.
Špecifický spôsob zobrazenia pridáva k trojrozmernému /3D/ ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas, a tým umožňuje sledovať pohyb plodu v reálnom čase. Umožňuje detailne študovať pohyby končatín,mimiku tváre. 3D-4D technológia nenahrádza klasické 2D zobrazenie, ale ho rozširuje a dopĺňa. Kvalita výsledku je závislá od akustických podmienok, množstva plodovej vody a najmä od polohy plodu.Optimálne obdobie je 22-32 týždeň tehotenstva.

A čo je 5D ultrazvuk? K priestoru a času sa pridá zvukový záznam plodu? Alebo si žena priloží sondu na bruško, naladí kanál na LCD a bude vidieť svoje dieťa? Ja neviem a vy?

Naša 4D fotogaléria.