Operačný zákrok

surgery-857135_1920Náročnosť operačného výkonu jednodňovej chirurgie je daná miestom zdravotných ťažkostí, dĺžkou a náročnosťou zákroku, použitím medicínskeho inštrumentária ako aj skúsenosťami operatéra. Časová dĺžka operácie je ohraničená do 30 minút. Celkový pobyt pacientky by nemal presiahnuť 24 hodín.

Modelová situácia:
Pre silné krvácanie nereagujúce na hormonálnu liečbu usúdi gynekológ potrebu zákroku.

 1. Ambulantná príprava -vyšetrenie krvi, moču, zabezpečenie interného vyšetrenia. V súčasnosti plne v kompetencii praktického lekára.
 2. S doporučením lekár odošle pacientku do nemocnice, ambulancie jednodňovej chirurgie, pri urgentnom stave RZP.
 3. Prijímacia kancelária nemocnice vydá prijímací protokol, v šatni pacientka dostane ošatenie alebo použije vlastné a pokračuje na príjem.
 4. Nasleduje administratívny príjem pacientky sestrou, prijímajúcim lekárom, kontrola vyšetrení a dokumentácie, usúdi sa potreba rozšírenia o iné vyšetrenia.
 5. Pred zákrokom vyšetrí pacientku anesteziológ.
 6. Samotný zákrok prebieha počas spánku pacientky.
 7. Po ukončení zákroku je pacientka prevezená na lôžko v izbe a sleduje sa jej zdravotný stav.
 8. Postupný návrat do plnej funkčnosti a sily nastáva do 30min až 1 hodiny.
 9. Pri prepustení je pacientka poučená o ďalšej kontrole, dostane prepúšťaciu správu a v šatni sa prezlieka do civilného ošatenia.
 10. Po prepustení z nemocnice navštívi svojho gynekológa a ďalšia liečba a kontroly prebiehajú podľa výsledkov zo zákroku (z vyšetrenej vzorky).

Operácia brušná a iná

hospital-721241_1920Gynekologické operácie podľa typu ochorenia, voľby prístupu k postihnutému orgánu sú menej a viac náročné. Všeobecne poznáme operácie cez brušnú stenu /pozdĺžnym alebo priečnym rezom/, cez pošvu /bez jazvy na brušnej stene, laparoskopicky /pomocou jednej alebo viacerých dutých trubíc cez pupok/ alebo kombinovaného typu. Časová náročnosť operácie je od 60-180 minút. Nezanedbateľná je aj zručnosť operatéra a asistentov. V stručnosti opíšem typický príklad operácie odstránenia maternice, krčka maternice a vaječníkov u 43-ročnej ženy pre myóm na maternici z dôvodu nepravidelných krvácaní cez brušnú stenu. Postupy 1 až 5 popísané v časti operačný zákrok sú zhodné.

 1. Pred operáciou: Pacientka podpisuje súhlasné stanovisko s operáciou, jej rozsahom, je oboznámená s operačným tímom. Ochlpenie v oblasti operačnej rany sa oholí. Je vyšetrená anesteziológom, informovaná je o spôsobe uspatia /či bude spať, alebo bude znecitlivená bez spánku, či bude mať zavedenú dýchaciu trubicu/.
 2. V deň operácie: Pacientka je prevezená na predoperačnú sálu, dostáva lieky na zmiernenie psychického napätia. Na operačnej sále je uložená na operačný stôl, prikrytá plachtou, zavedú sa do žíl žilové cievky, sleduje sa krvný tlak a okysličenie tela. Pacientka je uspatá spôsobom aký určí anesteziológ, dezinfikuje sa operačné miesto a začína sa operačný výkon.
 3. Operácia: Po otvorení dutiny brušnej priečnym /estetickým/ prerezaním kože, podkožného tuku, šliach, rozšírením svalstva a prerezaním pobrušnicovej výstielky sa pomocou operačných nástrojov podväzuje väzivové tkanivo, vyživovacie cievy operovaného orgánu. Maternica, kŕčok, vaječníky s vajíčkovodmi sa odstraňujú a odosielajú na podrobné mikroskopické vyšetrenie. Zošíva sa pošva, uzatvára sa pobrušnicová výstielka, zošívajú sa pred tým narušené vrstvy brušnej steny v opačnom poradí. Nakoniec sa zošíva koža. V moderných operačných tímoch sa používajú vstrebateľné šicie vlákna, koža sa šije kozmetickým neviditeľným stehom.
  Po dezinfekcii zošitej brušnej steny a sterilne prekrýva tkaninou. Pacientka je anesteziológom prebudená a preložená na pooperačnú pozorovaciu miestnosť.
 4. Po operácia: Po 2 hodinách intenzívneho sledovania nasleduje 24 hodinové včasné pooperačné obdobie, počas ktorého je pacientka sledovaná na oddelení sesterským a lekárskym personálom.
  Postupne pacientka naberá na sile, zvyšuje sa jej hybnosť. Po počiatočnej infúznej liečbe postupne prijíma tekutiny, tekutú, kašovitú a tuhú stravu. Najprv cvičí na lôžku, postupne vstáva z postele, chodí.
  Domov sa dostáva po 3 až 5 dňoch podľa náročnosti operácie a dobrom pooperačnom návrate k plnej sile.