Na čo nezabudnúť ?

Doklady
 1. Občiansky preukaz
 2. Karta poistenca
 3. Sobášny list
 4. Prehlásenie o uznaní otcovstva ak nie ste manželia
 5. Tehotenská knižka
 6. Ultrazvukové nálezy dieťaťa
 7. Iné výsledky odborných vyšetrení
 8. Dlhodobo užívané lieky
 9. Žiadosť o sterilizáciu u žiadateliek ! Nutná mesačná zákonná doba od podania žiadosti do vykonania
Pre seba
 1. Hygienické potreby /mydlo, zubná pasta, a kefka, toaletný papier/
 2. Hygienické vložky, tehotenská podprsenka
 3. Detský zásypový púder
 4. Uteráky
 5. Nočná košeľa
 6. Župan
 7. Ponožky
 8. Voľné bavlnené nohavičky
 9. Papuče
 10. Yal gel na vyčistenie
Pre dieťa
 1. 2-3 bavlnené plienky
 2. Jednorázové plienky
 3. Ortopedické nohavičky
 4. Kabátik
 5. Čiapka
 6. Perinka
 7. Deka
 8. Cumlík
 9. Detský olejček
 10. Klobúčik na prsník pri plochých bradavkách
 11. Výberovo odsávačka – mechanická, elektrická
Pre otecka pri pôrode
 1. Ošatenie na prezlečenie dostanú v nemocnici na symbolický poplatok
 2. Vlastné prezúvky
 3. Všetko čo pomôže rodičke prekonať obavy a rozptýliť jej pozornosť