Termín pôrodu

  1. Podľa prvého dňa poslednej menštruácie. Vývoj ľudského jedinca trvá 10 lunárnych mesiacov (jeden lunárny mesiac má 28 dní) a prepočítava sa podľa kalendára aký poznáme pri určovaní dátumov. Pomocníkmi sú tzv. gravimetre a počítačové programy a veľké množstvo aplikácií v mobilných telefónoch,
  2. Pri presných informáciách o dni oplodnenia sa k tomuto dňu pripočítava 266 dní.
  3. Veľmi spoľahlivým údajom je ultrazvukové vyšetrenie do 10 týždňa tehotenstva.
  4. Málo spoľahlivým údajom na výpočet termínu pôrodu podľa prvých pohybov dieťaťa, ktoré žena pociťuje. K tomuto dátumu sa pripočítava 5 mesiacov.
  5. Inými možnosťami ako určiť dĺžku tehotenstva je pri vonkajšom vyšetrení kam siaha maternica (je len veľmi orientačné, nápomocné pre praktického lekára)
  6. Ultrazvukovým vyšetrením jednotlivých orgánov dieťaťa vieme tiež priblížiť a spresniť termín pôrodu.
  7. Treba si uvedomiť, že len 5% žien rodí vo vypočítanom termíne pôrodu. Pôrod okolo tohto termínu +-14 dní je v tolerancii.