Pôrod

Termín pôrodu sa nedá určiť presne, preto by mala rodička ísť do nemocnice ak pociťuje pravidelné sťahy maternice, ktoré sa s časom skracujú a zintenzívňujú, pri odtoku plodovej vody, pri krvácaní z rodidiel alebo ak necíti pohyby plodu. Pôrod trvá asi 8-12 hodín, je to dynamický dej, pri ktorom žena podáva mimoriadny fyzický výkon a vydáva množstvo energie. Pôrod sa rozdeľuje na 4 doby.

  • V prvej dobe dochádza pri pravidelných kontrakciách maternice k otváraniu sa krčku maternice, jeho skracovaniu až sa utvorí kanál, ktorým prechádza plod. Pocit bolesti sa premieta do podbrušia a krížov.
    Prvá doba pôrodná trvá najdlhšie a môže sa začínať už doma . Podľa nálezu pri prvom vyšetrení na pôrodnej sále sa odvíja ďalšie sledovanie rodičky a dieťaťa. Vyprázdňuje sa konečník očistnou klyzmou, pravidelne je kontrolovaný meniaci sa nález na krčku maternice, sledujú sa odstupy medzi kontrakciami, počúvajú sa ozvy plodu. V tomto čase sa rodička prechádza, ak môže relaxuje, sprchuje sa, masíruje si podbrušie a kríže, pomaly a výdatne zhlboka dýcha. Pri vhodnom náleze na krčku maternice lekár môže prerušiť plodové obaly a dochádza k odtoku plodovej vody.

 

  • Druhá doba je vypudzovacia. Pôsobením kontrakcií maternice a brušného lisu /tlaku rodičky ako pri stolici/ dochádza k samotnému pôrodu dieťaťa. Žena pociťuje bolesť podbrušia, tlak na konečník, tŕpnutie končatín. Ak sa krčok úplne otvorí nastáva druhá doba pôrodná, kedy rodička pociťuje tlak na konečník, najprv len pri kontrakcii, potom aj medzi kontrakciami. Samotný pôrod prebieha na pôrodnej posteli v polohe na chrbte s pokrčenými nohami v kolenách a bedrách, ktoré sú opreté o držadlá. Dýchanie sa zrýchľuje, rodička pri vrchole kontrakcie aktívne tlačí pričom zadržiava dych, rukami sa priťahuje o držadlá oči má zatvorené, bradu pritláča ku hrudníku. Počas kontrakcie sa tento tlak môže opakovať 2-3x. Medzi kontrakciami sa uvoľňuje, oddychuje, pravidelne dýcha, naberá silu. Sleduje príchod ďalšej kontrakcie. Medzi kontrakciami sa sleduje reakcia plodu, jeho srdcová aktivita. Žena rodí dieťa, lekár pomáha zvládnuť celý priebeh, dohliada na možné odchýlky pri pôrode a rieši vzniknuté zmeny. Postupne pri týchto výdatných tlačeniach dieťa postupuje pôrodnými cestami až sa narodí. Počas tlačenia na uľahčenie pôrodu dieťaťa, môže lekár spraviť epiziotómiu – nastrihnutie hrádze . Po pôrode dieťaťa lekár podviaže pupočník, dieťa odovzdá detskej sestričke alebo neonatológovi, ktorý dieťa osuší, odváži, odmeria, vykoná základné ošetrenie. Po pôrode je dieťa pri rodičke. Je čas na odber pupočníkovej krvi.

 

  • Pôrod končí treťou pôrodnou dobou, pri ktorej dochádza k vypudeniu placenty- pôrodného koláča, čo si mnohokrát žena ani neuvedomuje. Potom lekár skontroluje pôrodné poranenia a pri miestnom znecitlivení tieto poranenia zašije. Používa sa vstrebateľný materiál, ktorý netreba odstraňovať, po niekoľkých dňoch sa rozpustí. Po zošití rany rodičku pôrodná asistentka umyje, zakryje, sleduje sleduje krvácanie po pôrode.

 

  • Štvrtá doba je obdobie po pôrode, kedy sa rodička 2 hodiny sleduje na pôrodnej sále, potom je prevezená s dieťaťom na šestonedelie.

Po pôrode je dôležitá pravidelná hygiena, časté sprchovanie sa po stolici i po močení. Rana musí byť v suchu a v čistote. Po pôrode v šestonedelí sa postupne zmenšuje maternica, čo môže rodička vnímať ako tupé pocity v podbruší, ktoré sú zvýraznené po kojení. Kojenie pomáha pri zmenšovaní sa maternice a vyplavovaniu očistiek po pôrode, ktoré sú najprv krvavé a postupne blednú. Prvé 2-3 dni sa tvorí v prsníku mledzivo, neskôr materské mlieko. Obsahuje všetky potrebné látky nevyhnutné pre zdravý rast a prospievanie dieťaťa. Po pôrode si na oddelení rodička osvojí všetky nutné úkony, ktoré sú potrebné pri starostlivosti o dieťa. (Prebaľovanie, kúpanie, ošetrovanie, kojenie). Netreba sa báť pýtať na veci ktoré sú Vám neznáme.

Tým, že otec dieťaťa je 50% nosič genetickej informácie, nie je možné odoprieť mu možnosť byť pri pôrode, musí ale rešpektovať rady a príkazy lekára, ak je to nutné musí opustiť pôrodnú sálu. Pred pôrodom je vhodné ak sa oteckovia oboznámia s priebehom tehotenstva a pôrodom. Môžu spolu s rodičkou absolvovať predpôrodnú prípravu a vedieť čím pre ženu môže byť nápomocný. Otec dieťaťa v prvej dobe pôrodnej svojou prítomnosťou žene znižuje pocit z cudzieho prostredia, masíruje kríže, šiju, rozhovorom znižuje jej psychické napätie. Pokiaľ nechce byť prítomný v druhej dobe pôrodnej, môže sa vzdialiť, inak napomáha s rytmom dýchania pri tlačení. Po pôrode dieťaťa, po ošetrení rodičky sa venuje obom- žene i dieťaťu.