Epidurálna analgézia

Epidurálna analgézia je v súčasnosti najefektívnejší spôsob ako urobiť pôrod bezbolestným. Používa sa tenká cievka, ktorá sa zavedie ihlou vpichom do oblasti krížovej chrbtice. Všeobecne sa v laickej verejnosti tvrdí, že sa môže pichnúť do miechy, tá sa ale v tej oblasti nenachádza, končí vyššie. Pomocou tejto tenkej cievky sa do oblasti krížovej chrbtice podávajú lieky, ktoré spôsobujú, že je prerušené šírenie sa vzruchu nervovými vláknami a tým žena nemá pocit bolesti. Cievka je prilepená páskou na kožu chrbtice, aby sa žena mohla volne pohybovať, môže aj chodiť, i keď môže mať mierny pocit mravčenia v nohách.
Epidurálnu analgéziu zavádza a podáva anesteziológ v spolupráci s gynekológom, ktorý pri vhodnom pôrodnom náleze a pravidelných kontrakciách v prípade ak nie je žiadna kontraindikácia tohto výkonu povoľuje epidurálnu analgéziu. Epidurálna analgézia sa teda začína podávať v prvej dobe pôrodnej, keď sa otvára kŕčok maternice, a pokračuje sa v druhej dobe pôrodnej, až do prípadného zašívania pôrodných poranení. Ak z nejakého dôvodu je nutné ukončiť pôrod operáciou , a pacientka má zavedený epidurálny katéter pokračuje sa v znecitlivaní operácie takouto formou, po operácii je katéter ponechaný a cez neho sa podávajú lieky potlačujúce bolesť v pooperačnom období.

Veľmi populárne je dýchanie oxidu dusného na potlačenie napätia v období prvej a druhej dobe pôrodnej.