Dotazník

Overil si lekár alebo sestra Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia?

Áno                Nie                 Neviem

Hovoril s Vami lekár spôsobom, ktorému ste rozumeli?

Áno                Nie                 Neviem

Bol lekár ochotný odpovedať na Vaše otázky?

Áno                Nie                 Neviem

Boli ste spokojný s podaním informácie o Vašom zdravotnom stave a poskytnutom vyšetrení?

Áno                Nie                 Neviem

Boli ste spokojný s podaním informácie o spôsobe Vašej liečby a s ďalším odporúčaním?

Áno                Nie                 Neviem

Boli ste spokojný so správaním lekára?

Áno                Nie                 Neviem

Boli ste spokojný so správaním sestry?

Áno                Nie                 Neviem

Ako dlho ste čakali na termín vyšetrenia? Bola pre Vás dĺžka čakania na termín vyšetrenia prijateľná?

…………………………………….

Áno                Nie                 Neviem

Sú pre Vás ordinačné hodiny ambulancie vyhovujúce?

Áno                Nie                 Neviem

Vyplnený dotazník pošlite prosím na adresu: Záhradnícka 4, 943 01 Štúrovo,