Najnovšia diagnostika a technika, ktorá zrýchľuje odhalenie ochorenia