Certifikované prístroje, špeciálne vyšetrovacie možnosti, monitoring tehotných v ambulancii, sledovanie aktivity srdca plodu doma. Aj to je u nás možné.