All posts by Dr. Korcok

04jún/18

Informácia pre pacientov

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len OÚ) Na základe nariadenia EÚ a Rady č. 2016/679 (ďalej len GDPR) čl. 13 Prevádzkovateľ v informačnom systéme spracúva osobné údaje dotknutej osoby –Read More…

04jún/18

GDPR od 25.5.2018

Vážení zákazníci spoločnosti, Naša spoločnosť  si  veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť  spracúva všetky osobné údaje výlučne vRead More…

21jún/16

Bezbolestný pôrod.

Epidurálna analgézia je v súčasnosti najefektívnejší spôsob ako urobiť pôrod bezbolestným. Používa sa tenká cievka, ktorá sa zavedie ihlou vpichom do oblasti krížovej chrbtice. Všeobecne sa v laickej verejnosti tvrdí, že sa môže pichnúťRead More…